Cổ Phiếu là gì?

0
5
Cổ Phiếu là gì?
Mở tài khoản chứng khoán TCBS

Cổ Phiếu là gì?

Cổ phiếu là một loại chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu cổ phần của công ty đó, có thể được mua bán trên thị trường chứng khoán. Mua cổ phiếu của một công ty có nghĩa là bạn trở thành một chủ sở hữu của công ty đó và có quyền tham gia quyết định về hoạt động của công ty. Tuy nhiên, cổ phiếu cũng có thể tăng hoặc giảm giá trị tùy thuộc vào tình hình kinh tế và hoạt động của công ty.

Cổ phiếu niêm yết và Cổ phiếu chưa niêm yết

Cổ phiếu có hai loại chính là cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu chưa niêm yết. Cổ phiếu niêm yết là cổ phiếu được công bố và được giới chứng khoán mua bán trên thị trường chứng khoán. Còn cổ phiếu chưa niêm yết là cổ phiếu không được công bố và không được giới chứng khoán mua bán trên thị trường chứng khoán.

Có hai loại cổ phiếu là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu thường là cổ phiếu mà mỗi cổ phiếu được cấp cho một quyền lợi chung và cùng một số lượng quyền lợi giống nhau.

Cổ phiếu ưu đãi là cổ phiếu mà mỗi cổ phiếu được cấp cho một số lượng quyền lợi khác nhau hoặc một loại quyền lợi khác. Ví dụ, cổ phiếu ưu đãi có thể có mức độ ưu đãi khác nhau trong việc bổ sung vốn hoặc trong việc bổ sung quyền lợi chứng khoán.

Cổ phiếu ưu đãi có thể có giá trị cao hơn hoặc thấp hơn so với cổ phiếu thường, tùy thuộc vào các điều kiện và quyền lợi của cổ phiếu đó.

Ba loại cổ phiếu ưu đãi phổ biến

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức, Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại, Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

  1. Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: Chủ sở hữu cổ phiếu này có quyền nhận lợi nhuận sau khi công ty chia sẻ lợi nhuận. Lợi nhuận này có thể hằng năm hoặc theo kỳ. Nhưng sẽ bị loại trừ quyền biểu quyết, hay đề cử người vào Hội đồng ban kiểm trị và Ban kiểm soát.
  2. Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: Chủ sở hữu cổ phiếu này có quyền nhận lợi nhuận sau khi công ty hoàn trả một phần lợi nhuận cho chủ sở hữu, hoàn trả lại vốn góp hoặc thỏa thuận trước. Hoàn trả này có thể hằng năm hoặc theo kỳ.
  3. Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Chủ sở hữu cổ phiếu này có quyền tham gia biểu quyết về việc quản lý của công ty, với số phiếu biểu quyết nhiều hơn cổ phiếu thường, bao gồm quyết định về đầu tư, tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty. Chủ sở hữu cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có thể đưa ra ý kiến và bầu cử cho các quyết định quan trọng của công ty.

Kết luận:

Cổ phiếu có thể được sử dụng như một khoản đầu tư dài hạn, vì khi mua cổ phiếu của một công ty, bạn sẽ có quyền tham gia quyết định về hoạt động của công ty và có thể kiếm lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu với giá cao hơn. Tuy nhiên, việc mua cổ phiếu cũng có rủi ro, vì giá trị cổ phiếu có thể giảm khi tình hình kinh tế không tốt hoặc hoạt động của công ty không tốt.

 

Đôi chút về Nguyễn Quang Huy
(iWealth Partner thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities – TCBS)

Mở tài khoản chứng khoán TCBS

Sáng lập HocDauTuChungKhoan.Org với việc đầu tư nhiều kênh từ 2012, và bắt đầu nghiêm túc đầu tư chứng khoán từ 2014 // Thế mạnh : Giữ nhiều vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, hiểu và rất tìm tòi cái mới // Rất thích đọc, và đọc. Thích chia sẻ về nghề nghiệp đầu tư, luôn săn những cơ hội hiếm có trong cuộc đời.
1. Không bao giờ đầu tư vào một doanh nghiệp mà bạn không thể hiểu.
2. Rủi ro đến từ việc bạn không biết mình đang làm gì.
3. Khoản đầu tư quan trọng nhất mà bạn có thể thực hiện là đầu tư vào chính bạn.

Mở tài khoản chứng khoán TCBS
0 0 Bỏ phiếu
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận