Home Gợi ý nổi bật Các loại lệnh chứng khoán Việt Nam

Các loại lệnh chứng khoán Việt Nam

Là nhà đầu tư mới hay là nhà đầu tư chuyên nghiệp không thể không biết các loại lệnh chứng khoán tại Việt Nam. Việc hiểu rõ được các loại lệnh này sẽ giúp NĐT khớp lệnh chứng khoán nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Xem thêm bài viết: Giờ giao dịch chứng khoán Việt Nam – Xem giờ mở cửa chứng khoán

Các loại lệnh trong chứng khoán

Các loại lệnh trong chứng khoán này bao gồm: lệnh ATO, lệnh ATC, lệnh LO, lệnh MP và lệnh MTL. Mục đích sử dụng các loại lệnh này hợp lí giúp bạn mua giá tốt hơn hoặc chốt lời tốt hơn.

Lệnh ATO

Phiên ATO là lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định bởi giá mở cửa. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá mở cửa của thị trường.

Lưu ý:

 • Lệnh ATO được nhập vào hệ thống trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và mặc nhiên sẽ tự động hủy bỏ sau thời điểm giá mở cửa nếu lệnh đó không được khớp hoặc không được khớp hết.
 • Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATO trên sổ lệnh.

Lệnh ATC

Vậy atc là lệnh gì? Ngược lại với lệnh ATO, lệnh atc trong chứng khoán là lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định bởi giá đóng cửa. Bất cứ lệnh mua hay bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa và chỉ có hiệu lức trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

Lưu ý:

 • Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.
 • Lệnh ATC được nhập vào hệ thống trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa và mặc nhiên sẽ tự động hủy bỏ sau thời điểm giá đóng cửa nếu lệnh đó không được khớp hoặc không được khớp hết.

Lệnh LO

Lệnh LO là lệnh gì? Lệnh LO là lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán ở một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Dễ hiểu là càng chính xác giá bạn đặt hoặc có lợi cho bạn.

Lệnh Lo bị hủy khi nào? Lệnh này có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

Lệnh MP

Lệnh MP (lệnh thị trường trên sàn HSX)

 • Là lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất/ giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.
 • Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh mua MP sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất và lệnh bán MP sẽ thực hiện ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa được thực hiện hết, lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường và tiếp tục so khớp.
 • Nếu khối lượng đặt của lệnh MP vẫn còn sau khi giao dịch theo nguyên tắc trên và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá cao hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.
 • Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh mua MP hoặc giá sàn đối với lệnh bán MP thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.
 • Lệnh MP có hiệu lực trong phiên khớp lệnh liên tục
 • Lệnh MP sẽ tự động hủy nếu không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.
 • Lệnh mua MP của nhà đầu tư nước ngoài sau khi khớp một phần, phần còn lại sẽ tự động hủy nếu chứng khoán hết room.

Lệnh MTL

Lệnh MTL trong chứng khoán (lệnh thị trường trên sàn HNX) là lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ chuyển thành lệnh LO

Lệnh MAK

Lệnh MAK trong chứng khoán (lệnh thị trường trên sàn HNX) là lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp.

Lệnh MOK

Lệnh MOK trong chứng khoán (lệnh thị trường trên sàn HNX) là lệnh nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống ngay sau khi nhập.

Previous article Giờ giao dịch chứng khoán Việt Nam
Next article Cách mở tài khoản chứng khoán SSI – Có ngay tài khoản sau 3 phút
Đôi chút về Nguyễn Quang Huy (iWealth Partner thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities – TCBS) Sáng lập HocDauTuChungKhoan.Org với việc đầu tư nhiều kênh từ 2012, và bắt đầu nghiêm túc đầu tư chứng khoán từ 2014 // Thế mạnh : Giữ nhiều vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, hiểu và rất tìm tòi cái mới // Rất thích đọc, và đọc. Thích chia sẻ về nghề nghiệp đầu tư, luôn săn những cơ hội hiếm có trong cuộc đời. 1. Không bao giờ đầu tư vào một doanh nghiệp mà bạn không thể hiểu. 2. Rủi ro đến từ việc bạn không biết mình đang làm gì. 3. Khoản đầu tư quan trọng nhất mà bạn có thể thực hiện là đầu tư vào chính bạn.