Hành trình trở thành nhà đầu tư thông thái

KIẾN THỨC NỀN TẢNG
 • Dành cho nhà đầu tư mới
 • 1. Quản lý tài chính cá nhân
 • 2. Cơ bản về chứng khoán
 • 3. Cổ tức và cổ phiếu thưởng
 • 4. Quản lý danh mục đầu tư, quản lý rủi ro

Lời mở đầu dành cho nhà đầu tư mới, dành cho những ai đang thực sự muốn tự do tài chính. Làm chủ cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng!

>> Xem đầy đủ nội dung <<

"Quy tắc số 1 là không bao giờ để mất tiền. Quy tắc số 2 không bao giờ quên Quy tắc số 1" - WARRENT BUFFETT

Thay vì nghĩ cách tiêu số tiền bạn kiếm được như nào. Hãy nghĩ xem giữ chúng như nào và khiến chúng sinh sôi nảy nở như thế nào!

>> Xem trọn bộ kiến thức <<

Tìm hiểu về thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ. Cái này rất nhiều người bỏ qua vì cảm thấy đơn giản không cần quan tâm. Tuy nhiên quan niệm đó là sai, chúng ta đang hoạt động trên thị trường chứng khoán, chúng ta phải biết luật chơi của nó.

>> Xem trọn bộ kiến thức <<

Học đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp và các loại báo cáo khác liên quan. Báo cáo tài chính tương đối phức tạp, nhưng không quá khó để hiểu. Phải đọc được báo cáo tài chính thì mới phân tích được doanh nghiệp. Nhiều người nói phân tích BCTC làm gì vì nó chắc gì đã đúng, điều đó là sai, có những cách có thể phát hiện ra báo cáo tài chính cố tình làm sai lệch, sẽ được tôi viết tiếp sau này.

>> Xem trọn bộ kiến thức <<

Tối ưu hóa lợi nhuận với rủi ro thấp, đa dạng hóa danh mục đầu tư, kiểm soát được tài sản thông qua các báo cáo định kỳ, có định hướng đúng đắn về những cơ hội đầu tư.

>> Xem trọn bộ kiến thức <<

lock
KIẾN THỨC KINH TẾ
 • 5. Kinh tế vĩ mô cơ bản
 • 6. Kinh tế vi mô cơ bản
 • 7. Mô hình kinh doanh của các công ty trên thị trường
 • 8. Tìm hiểu về các ngành kinh doanh, rất quan trọng

Chúng ta sẽ tìm hiểu cơ bản về quy luật cung cầu, chi phí cơ hội, lạm phát, lãi suất, tỉ giá, thương mại,... Chưa cần quá sâu sắc ở giai đoạn ban đầu, nhưng cần phải biết sự tác động đơn giản nhất của các yếu tố này nên nền kinh tế. Để khi phân tích ta sẽ biết giai đoạn này ta đang đứng ở đâu trong chu kì kinh tế.

>> Xem trọn bộ kiến thức <<

Chúng ta sẽ tìm hiểu cơ bản về quy luật cung cầu, chi phí cơ hội, lạm phát, lãi suất, tỉ giá, thương mại,... Chưa cần quá sâu sắc ở giai đoạn ban đầu, nhưng cần phải biết sự tác động đơn giản nhất của các yếu tố này nên nền kinh tế. Để khi phân tích ta sẽ biết giai đoạn này ta đang đứng ở đâu trong chu kì kinh tế.

>> Xem trọn bộ kiến thức <<

Học đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp và các loại báo cáo khác liên quan. Báo cáo tài chính tương đối phức tạp, nhưng không quá khó để hiểu. Phải đọc được báo cáo tài chính thì mới phân tích được doanh nghiệp. Nhiều người nói phân tích BCTC làm gì vì nó chắc gì đã đúng, điều đó là sai, có những cách có thể phát hiện ra báo cáo tài chính cố tình làm sai lệch, sẽ được tôi viết tiếp sau này.

>> Xem trọn bộ kiến thức <<

Chúng ta cần hiểu rõ ngành kinh doanh này đang trong giai đoạn nào, đặc thù ngành ra sao, mức độ cạnh tranh là gì, các chỉ số trung bình của ngành ...vv.

KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU
 • 9. Dự phóng và các phương pháp định giá doanh nghiệp
 • 10. Đọc báo cáo tài chính, phát hiện gian lận
 • 11. Chọn lọc cổ phiếu
 • 12. Quản lí danh mục đầu tư

Dự phóng và các phương pháp định giá, để làm được tới bước này thì cần có 1 kiến thức nền rất chắc tích lũy được từ các kiến thức nền tảng. Lee có viết qua vài phương pháp định giá có thể áp dụng cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ, ví dụ P/B, P/B lõi, P/E, PEG,...

>> Xem trọn bộ kiến thức <<

Học đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp và các loại báo cáo khác liên quan. Báo cáo tài chính tương đối phức tạp, nhưng không quá khó để hiểu. Phải đọc được báo cáo tài chính thì mới phân tích được doanh nghiệp. Nhiều người nói phân tích BCTC làm gì vì nó chắc gì đã đúng, điều đó là sai, có những cách có thể phát hiện ra báo cáo tài chính cố tình làm sai lệch, sẽ được tôi viết tiếp sau này.

>> Xem trọn bộ kiến thức <<

Học đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp và các loại báo cáo khác liên quan. Báo cáo tài chính tương đối phức tạp, nhưng không quá khó để hiểu. Chuỗi bài về BCTC của mình trên f189 có thể giúp các bạn tương đối. Phải đọc được báo cáo tài chính thì mới phân tích được doanh nghiệp. Nhiều người nói phân tích BCTC làm gì vì nó chắc gì đã đúng, điều đó là sai, có những cách có thể phát hiện ra báo cáo tài chính cố tình làm sai lệch, sẽ được tôi viết tiếp sau này.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Phân tích kỹ thuật

Đang xây dựng…

 • 1. Quản lý tài chính cá nhân
 • 2. Cơ bản về chứng khoán
 • 3. Chọn lọc cổ phiếu
 • 4. Quản lí danh mục đầu tư
 • 5. Tìm hiểu mô hình kinh doanh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Tìm hiểu về thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ. Cái này rất nhiều người bỏ qua vì cảm thấy đơn giản không cần quan tâm. Tuy nhiên quan niệm đó là sai, chúng ta đang hoạt động trên thị trường chứng khoán, chúng ta phải biết luật chơi của nó.

 

Học đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp và các loại báo cáo khác liên quan. Báo cáo tài chính tương đối phức tạp, nhưng không quá khó để hiểu. Chuỗi bài về BCTC của mình trên f189 có thể giúp các bạn tương đối. Phải đọc được báo cáo tài chính thì mới phân tích được doanh nghiệp. Nhiều người nói phân tích BCTC làm gì vì nó chắc gì đã đúng, điều đó là sai, có những cách có thể phát hiện ra báo cáo tài chính cố tình làm sai lệch, sẽ được tôi viết tiếp sau này.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.